Tania

Tania är en klassisk alliansring. Välj storlek på stenar från 0,03ct/sten till 0,11ct/sten samt hur många stenar ni önskar. 

Briljanterna är TW i färg, vs/si i renhet och slipningen very good.