Sedan 1919

Gemma AB startades av Farfar Eric 1919 tillsammans med en kompanjon. Eric var den förste i Sverige att importera pärlor från Japan, på bilden syns Eric, bilden är tagen på vårat kontor den 13 juli 1936. Med på bilden finns en av våra leverantörer som vi använder än i dag, detta borgar för att vi står oss väl vad gäller kvalitet till bra priser.

Kvalitet & Kunskap

1954 började Erics son Åke i företaget där han arbetade till sin bortgång 1996. Åke blev en nestor på den Svenska marknaden dels genom sitt engagemang i branschens organisationer dels genom sin kunskapstörst, Åkes motto var Kvalitet och Kunskap.

Service

Idag drivs Gemma av Åkes två söner, de är gemmologer utbildade i USA, på bilden förre VD Lars praktisera som pärltekniker under sin utbildning i Japan. Än idag gäller Åkes motto för företaget men med ett tillägg Kvalitet, Kunskap och Service, det är vad Gemma står för idag och i framtiden.

Stiftelsen till Åke & Lars minne

Stiftelsen startades vid Åkes bortgång 1996, för att i Åkes anda främja kunskap. Ändamålet med stiftelsen är fortbildning inom guldsmedsbranchens alla områden. Stipendiet skall avse kursavgifter, kurslitteratur m.m. som är direkt hänförliga till utbildningen. Stiftelsen ändrade namn 2012 vid Lars bortgång till ”Stiftelsen till Åke & Lars minne”.